ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ &
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας»

Σας ενηµερώνουµε ότι η δια ζώσης τελετή καθομολόγησης και απονομής πτυχίων και Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών αποφοίτων του Προπτυχιακού και των Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Ιουλίου 2023.

Σύμφωνα µε την νέα διαδικασία απονομής πτυχίων, όλοι οι τίτλοι σπουδών (εκτός από τον πάπυρο που θα δοθεί δια ζώσης), εκδίδονται και χορηγούνται ηλεκτρονικά µέσω του uni-student.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις προϋποθέσεις συµµετοχής σας στη τελετή καθομολόγησης και απονομής πτυχίων του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών. Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.

ΔΠΜΣ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

ΔΠΜΣ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΤΣΕΩΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

Scroll to Top