ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ &
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας»

Προσκαλούνται οι φοιτητές/τριες του Δ.Π.Μ.Σ. «Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας», εισαγωγής 2022, που επιθυμούν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, να υποβάλλουν σχετική αίτηση από Πέμπτη 03 Νοεμβρίου έως Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022.

Η αίτηση και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. 108990/Ζ1/16.09.2022 Υ.Α., υποβάλλονται από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ηλεκτρονικά σε ειδικά διαμορφωμένο πληροφοριακό σύστημα στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/didaktra, εντός της οριζόμενης προθεσμίας.

Ανακοίνωση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών εισαγωγής 2022-23

Υπουργική Απόφαση για δωρεάν φοίτηση σε ΠΜΣ

Scroll to Top