ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ &
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας»

Αρμόδια όργανα για την οργάνωση και λειτουργία του ΔΠΜΣ,
σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4957/2022 για τα ΑΕΙ, είναι:

  1. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος
  2. Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του ΔΠΜΣ
  3. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΔΠΜΣ
  4. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του ΔΠΜΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23

Διευθύντρια

Φραντζή Αικατερίνη, Καθηγήτρια ΤΜΣ

Συντονιστική Επιτροπή

Φραντζή Αικατερίνη, Καθηγήτρια ΤΜΣ (Διευθύντρια)
Γεωργαλλίδου Μαριάνθη, Καθηγήτρια ΤΜΣ
Καραντζόλα Ελένη, Καθηγήτρια ΤΜΣ
Καζούλλη Βασιλεία, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ
Οικονομάκου Μαριάνθη, Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΤΔΕ

Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών

Φραντζή Αικατερίνη, Καθηγήτρια ΤΜΣ (Διευθύντρια)
Γεωργαλλίδου Μαριάνθη, Καθηγήτρια ΤΜΣ
Καραντζόλα Ελένη, Καθηγήτρια ΤΜΣ
Καζούλλη Βασιλεία, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ
Οικονομάκου Μαριάνθη, Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΤΔΕ
Scroll to Top