ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ &
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας»

Μαθήματα

Το ΔΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε οκτώ (8) μαθήματα του προγράμματος σπουδών, η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και η συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Στο Α’ εξάμηνο και στο Β’ εξάμηνο σπουδών απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων (4) επιλεγόμενων μαθημάτων σε σύνολο πέντε (5) προσφερόμενων (ανά εξάμηνο φοίτησης). Καθένα από τα μαθήματα αντιστοιχεί σε επτάμιση (7,5) μονάδες ECTS. Το Γ’ εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS).

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

Α' Εξάμηνο

Β' Εξάμηνο

Γ' Εξάμηνο

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Π.Μ. (ECTS)
ΜΔΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υ 30

Μεθοδολογία υλοποίησης

Η διδασκαλία των μαθημάτων, δύναται να πραγματοποιείται σε 50% κατ’ ελάχιστο δια ζώσης και 50% κατά μέγιστο με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρο 30 του Ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. α’ του άρθρου 17 του Ν. 4559/2018. Η διδασκαλία με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δύναται να πραγματοποιείται σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 50% συνολικά στο πρόγραμμα διδασκαλίας με το ανωτέρω ποσοστό να μπορεί να ποικίλλει ανά μάθημα.

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία γίνεται με σύγχρονες βιντεοδιαλέξεις και τηλεδιασκέψεις.

Scroll to Top